Kortelių vaizdų katalogas

Vaizdų kataloge pateikiama informacija apie knygas, gautas bibliotekoje iki 1998 metų. Tai pirmasis LNB vykdomo kortelinių katalogų retrokonversijos projekto rezultatas. 1999 metais yra įsygytos optinio vaizdo atpažinimo programos ir pradėtas kortelėse esančio teksto atpažinimo procesas. Vaizdinę informaciją pakeitus teksto ženklais bus galima atlikti bibliografinių įrašų paiešką pagal dokumentų autorius ar/ir antraštes bei UDK indeksą. Galutinis retrokonversijos projekto tikslas – sukurti kompiuterinį katalogą, atspindintį visą bibliotekos fondą.Projekto rėmėjai : Lietuvos Vyriausybė ir Atviros visuomenės institutas

SANDARA

Vaizdų kataloge pateikiami abėcėlinio kortelinio katalogo kortelių grafiniai vaizdai. Šiame kataloge kortelės dedamos dokumentų autorių ar antraščių (jeigu autoriaus nėra) abėcėlės tvarka, o paieškai palengvinti, tarp kortelių iškeliami skirtukai, parodantys už skirtuko esančios kortelės pirmąjį skiemenį, žodį ar žodžių junginį. Vienos grupės kortelės taip pat dedamos abėcėliškai, tačiau jų teksto pradžia nebūtinai turi sutapti su skirtuko pavadinimu. Tai galima pavaizduoti schemoje:

Verslininkas Tai skirtuko pavadinimas. Už šio skirtuko bus sudėtos kortelės prasidedančios tekstu:

 1. Verslininkas
 2. Verslininkystė ir mokesčiai
 3. Verslo ekonomika
 4. Verslovas, Kostas. Daina gyvenimui.
 5. Versmė
 6. Veršelių vasaros stovyklos
 7. Verta žinoti
 8. Veržbavičius, L. ir Kiseliovas, G. Vyriausiojo tribunolo…

Veterinarija Kito skirtuko pavadinimas

APIMTIS

 • Knygos lietuvių kalba – 184.000 kort.
 • Knygos rusų kalba – 1.689.200 kort.
 • Knygos kitomis užsienio kalbomis – 896.500 kort.
 • Plokštelės ir natos - 260.000 kort.
 • Nacionalinės bibliografijos leidiniai - 17.975 psl.
 • Vietovių kartoteka - 381.000 kort.
 • Personalijų kartoteka - 450.000 kort.