NB leidinių rodyklių kartoteka

Paieška analogiška kaip ir Nacionalinės bibliografijos leidinių kataloge.

Atsivertus pasirinkto leidinio pasirinktą rodyklę, susirandame reikalingą puslapį.

Pravartu dešiniajame langelyje pasirinkti skyrių "Pratarmė", kurioje aprašomi rodyklių sudarymo principai, jose naudojami sutartiniai ženklai (1957-1904: T - "Lietuviški tekstai", P - "Prūsų kalbos ir raštijos paminklai", R - "Rankraščiai", metraščiuose: K - Knygų metraštis, S - žurnalų ir straipsnių metraštis, L - lituanikos metraštis, R - recenzijų metraštis, G - gaidų metraštis, V - vaizduojamojo meno spaudinių metraštis) ir pan.

Pavyzdžiui, norime surasti įrašus, kuriuose minimas Aleksa Vytautas 1976 m. spaudiniuose:

  • kataloge "Nacionalinės bibliografijos leidiniai" antraščių langelyje suaktyviname "1976"
  • skyriaus langelyje suaktyviname "Pavardžių rodyklė"
  • puslapių langelyje suaktyviname puslapio numerį, kuriame maždaug galėtų būti ieškoma pavardė; jei išskleistame puslapyje jos nerandame, vėl aktyviname kitą puslapį, kol randame ieškomą pavardę
  • radus ieškomą pavardę, žiūrime, koks prie jos įrašo numeris ir sutartinis ženklas, šiuo atveju, Aleksa Vytautas K 1815
  • paspaudę "Grįžti", einame į katalogą "Nacionalinės bibliografijos leidiniai"
  • antraščių langelyje pasirenkame "1976", skyrių "Knygos" ir puslapio numerį, kuriame maždaug galėtų būti ieškomas įrašas
  • jei nerandame, suaktyviname kitą ir t. t.
  • pateiktam pavyzdžiui reikiamą įrašą randame 07 Nr. 14 psl.