Nacionalinės bibliografijos kartoteka

Vaizdų kataloge pateikiami nacionalinės bibliografijos dokumentų grafiniai vaizdai. 1547-1904 m. spaudinius apimančiuose dokumentuose aprašyti Lietuvoje ir už jos ribų lietuvių kalba leisti leidiniai, 1940-1993 m. - aprašyti spaudiniai, išėję Tarybų Lietuvoje lietuvių, rusų, lenkų ir kitomis kalbomis, spaudiniai, išleisti lietuvių kalba kitose sąjunginėse respublikose, lituaniniai leidiniai. Šiuo metu rengiama "Lietuvos bibliografija", kurioje bus pateikti 1904-1917 metais Lietuvoje ir už jos ribų išėjusių spaudinių aprašai.

Atskirai pateikiamos dokumentų pagalbinės rodyklės.

Katalogo struktūra:
  • grupė - knygos pavadinimas
  • vienetas - skyriaus pavadinimas
  • vieneto sudėtinė dalis - leidinio puslapis

Paieška

Pasirinkite katalogą, kuriame ieškosite dokumento, ir suaktyvinkite jo pavadinimą, pavyzdžiui:

    Nacionalinės bibliografijos leidiniai

Jums bus atverstas keturių langelių vaizdas. Langelių plotį galima keisti pastumiant sienelę tarp jų į vieną ar kitą pusę.

Viršutiniame langelyje pateiktos dokumentų antraštės pagal juose aprašytų leidinių leidimo metus:

  • 1547-1861 - "Lietuvos bibliografija. Knygos lietuvių kalba. T. 1"
  • 1862-1904 - "Lietuvos bibliografija. Knygos lietuvių kalba. T. 2. Kn. 1. A-P";
  • "Lietuvos bibliografija. Knygos lietuvių kalba. T. 2. Kn. 2. R-Ž"
  • 1940-1955, 1956-1965, 1966-1975 - "Lietuvos spauda. Valstybinė suvestinė bibliografija". 3 tomai.
  • Nuo1976 - "Spaudos metraštis", kiekvienais metais - 12 numerių.
Žinodami ieškomo spaudinio leidimo metus, paspauskite atitinkamą mygtuką viršutiniame langelyje.

Kairiajame langelyje atsiranda dokumente esantys skyrių pavadinimai.

Pasirinkus skyriaus pavadinimą, viduriniame langelyje pasirodo dokumento numeriai ir to numerio puslapiai, kuriuose išdėstytas nurodytas skyrius. Numeruojamas tik "Spaudos metraštis" (01, 02,...12). Jei leidinys nėra tęstinis, duodamas Nr. 00. Skyriuje "Pratarmė" galima pasiskaityti apie dokumento struktūrą, turinį, nurodymus, kaip juo pasinaudoti ir pan. Pasirenkame puslapio numerį. Dešiniajame langelyje pasirodo pasirinkto puslapio nuskenuotas vaizdas. Perskaitę puslapį, norėdami "atversti" kitą, viduriniame langelyje vėl suaktyvinkite puslapio numerį. Mygtuką "Grįžti" spauskite tik tada, kai norėsite ieškoti kitame kataloge.

Kataloge pateiktų dokumentų pilnos antraštės matomos suaktyvinus skyriaus pavadinimą "Pratarmė" ir puslapio Nr. 00.