Paieška kortelių vaizdų kataloge

  • Pasirinkite katalogą, kuriame ieškosite dokumento ir suaktyvinkite jo pavadinimą. Jums bus atverstas keturių langelių vaizdas. Langelių dydį galite keisti taip kaip Jums patogiau žiūrėti.
  • Žinodami ieškomo dokumento autoriaus arba antraštės (jeigu autoriaus nėra) pirmąją raidę, paspauskite atitinkamą mygtuką viršutiniame langelyje. Kairiajame langelyje tuojau pat bus atvertas šia raide prasidedančių skirtukų abėcėlinis sąrašas.
  • Pasirinkite skirtuką, už kurio abėcėliškai turėtų būti padėta Jums reikalingos knygos kortelė. Suaktyvinkite šį skirtuką. Viduriniajame langelyje Jums bus dar kartą parodytas pasirinkto skirtuko pavadinimas ir už jo sudėtų kortelių eilės numeriai. Spragos kortelių numeracijoje reiškia, kad “dingusiųjų” kortelių įrašai jau yra LNB LIBIS kataloge. Jeigu prisiminsite, kad kortelės už skirtuko dedamos taip pat abėcėliškai, surasti norimų kortelę bus visai nesunku. Žiūrėdami lietuvišką katalogą šalia kortelės numerio Jūs matote autoriaus pavardę ir dokumento antraštę. Tai automatiškai atpažinto teksto (ICR programos darbo rezultatas) informacija. Atpažinto teksto kokybė nėra visur vienoda. Ranka rašytos kortelės dažnai atpažįstamos blogai (jūs matote neskaitomą tekstą). Tačiau daug kur gerai atpažintas tekstas padės Jums greičiau surasti reikalingą knygą. Šiuo metu visa automatiškai atpažinto teksto informacija yra tikrinama, o klaidos taisomos. Todėl kiekvieną dieną Vaizdų kataloge rasite vis naujų duomenų.
  • Suaktyvinkite pasirinktą kortelės numerį ir perskaitykite dešiniajame langelyje išskleisto vaizdo pirmąją eilutę. Tai ne ta knyga? Jeigu manote, kad Jūsų ieškoma knyga turi būti abėcėliškai prieš atverstąją, suaktyvinkite viduriniajame langelyje mažesnįjį kortelės numerį, jeigu po atverstosios, suaktyvinkite didesnįjį kortelės numerį.
  • Neuždarydami langelių ir negrįždami atgal, galite pasrinkti kitą skirtuką ar kitą abėcėlės raidę. Mygtuką "Grįžti" spauskite tik tada, kai norėsite ieškoti kitos kalbos kataloge.